Welkom!

Welkom!
Waarom een blog over Bijbellezen? Omdat er nog zoveel in het Woord van God te ontdekken valt. En omdat we soms een zetje nodig hebben om er meer uit te halen. Wil je meer weten? Lees dan Age Romkes, Ontdekkend Bijbellezen en Age Romkes en Pieter Siebesma, De Bijbel voor iedereen.

zondag 18 juni 2017

De angel eruit

Je kunt het Evangelie negeren, ontkennen of bestrijden, maar je kunt het ook onschadelijk maken door het te annexeren en op te nemen in je cultuur. Maar al te vaak wordt dan ongemerkt de angel eruit gehaald. Je ziet dit bijvoorbeeld bij spreekwoorden die uit de Bijbel afkomstig zijn. Wij zeggen ‘zo gij niet wilt wat u geschiedt, zo doe het ook een ander niet’. Maar er staat ‘En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo’ (Lukas 6:31; vgl. MatteĆ¼s 7:12). Dat vraagt veel meer. Als wij zeggen ‘je moet niet naar de letter maar naar de geest van de wet leven’, dan bedoelen we: je mag het ruim zien, je hoeft je er niet zo precies aan te houden. Maar als Paulus zegt ‘naar de Geest, niet naar de letter’ (Romeinen 2:29) dan bedoelt hij dat je het niet alleen uiterlijk moet doen, voor de vorm, maar vanuit innerlijke overtuiging. Dat is wel wat anders dan met de Franse slag.
Waar ik vandaan kom zeggen we wel dat we ‘de inwendige mens gaan versterken’ als we bedoelen dat we onze maag gaan vullen. Maar de maag hoort in de Bijbel nou juist bij de uiterlijke mens die vervalt (verdorven wordt). Bij het vernieuwen van de inwendige mens (2 KorintiĆ«rs 4:16) gaat het om heel wat anders. Zo kun je op het eerste horen de mond vol hebben van de Bijbel, maar die in werkelijkheid totaal ontkrachten.
Kom je dat zelf ook wel eens tegen? Bijvoorbeeld dat er gezegd wordt ‘Er staat in de Bijbel dat je niet mag oordelen’ om een lastig gesprek met een medechristen die duidelijk verkeerd bezig is uit de weg te gaan. Maar zou dat nou echt de bedoeling zijn? Jakobus zegt (5:20) ‘wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit.’ Maar hoe kan dat als je het gedrag van die ander niet mag beoordelen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten