Welkom!

Welkom!
Waarom een blog over Bijbellezen? Omdat er nog zoveel in het Woord van God te ontdekken valt. En omdat we soms een zetje nodig hebben om er meer uit te halen. Wil je meer weten? Lees dan Age Romkes, Ontdekkend Bijbellezen en Age Romkes en Pieter Siebesma, De Bijbel voor iedereen.

zaterdag 24 juni 2017

Gelijkenissen: onthullend of verhullend?

De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ Hij [Jezus] antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. (Mat. 13:10-13).

Wij zien gelijkenissen misschien als eenvoudige verhalen uit het dagelijks leven om een en ander te verduidelijken. Maar er toch wel meer aan de hand. Volgens bovenstaand citaat zijn ze niet bedoeld voor de leerlingen - die mogen de geheimen van het koninkrijk wel kennen - maar voor degenen die 'ziende blind en horende doof' zijn. Met andere woorden voor hen die niet echt willen luisteren. Aan zijn leerlingen legde Jezus verschillende gelijkenissen uit (Mat. 13:16-23 en 36-43). Voor de een waren ze onderwijs over het Koninkrijk van God, voor de ander verhaaltjes waarvan de bedoeling hen ontging.
Hoe kan dat? George Macdonald schreef daar eens over: 'Het begrijpen van de gelijkenissen is alleen iets voor praktische mensen - voor hen die doen wat ze weten, die zoeken naar een levend begrip. De gelijkenissen zijn onthullend voor een levend geweten - en zo niet, dan ook niet voor het scherpste verstand.'*
Gaat het bij bijbelstudie soms niet ook zo? Er wordt geweldig gediscussieerd over allerlei moeilijkheden in de tekst en verschillen in vertalingen en zo wordt er een enorme mist gecreëerd. Kan het zijn dat we dit onbewust doen om aan de duidelijke boodschap van de tekst te ontsnappen?


*) Geciteerd via C.C. Lewis, Mijn leermeester. Bloemlezing uit het werk van George Macdonald. Franeker: Van Wijnen, 2012. Pag. 63.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten