Welkom!

Welkom!
Waarom een blog over Bijbellezen? Omdat er nog zoveel in het Woord van God te ontdekken valt. En omdat we soms een zetje nodig hebben om er meer uit te halen. Wil je meer weten? Lees dan Age Romkes, Ontdekkend Bijbellezen en Age Romkes en Pieter Siebesma, De Bijbel voor iedereen.

donderdag 6 juli 2017

Jezus gerechtvaardigd

'En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht:
Die Zich geopenbaard heeft in het vlees,
is gerechtvaardigd door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
is verkondigd onder de heidenen,
geloofd in de wereld,
opgenomen in heerlijkheid.'
(1 Tim. 3:16 NBG1951)

Veel over Jezus wordt in dit lied heel knap samengevat. Het lied 'rijmt' volgens het schema A B - B A - A B:
     A   Die Zich geopenbaard heeft in het vlees,
     B   is gerechtvaardigd door de Geest,
     B   is verschenen aan de engelen,
     A   is verkondigd onder de heidenen,
     A   geloofd in de wereld,
     B   opgenomen in heerlijkheid.
Vlees, heidenen en wereld horen bij elkaar, net als Geest, engelen en heerlijkheid.

Jezus is mens geworden ('geopenbaard in het vlees') en Hij is naar de hemel gegaan ('verschenen aan de engelen' en 'opgenomen in heerlijkheid'). Ook is het Evangelie over Hem de wereld rond gegaan ('verkondigd onder de heidenen' en 'geloofd in de wereld').
Maar wat moet je nou met de uitspraak dat Hij 'is gerechtvaardigd door de Geest'? Wij worden gerechtvaardigd door Jezus. Maar moest Hij Zelf ook gerechtvaardigd worden? Hij was toch zonder zonde?
Wij denken bij 'rechtvaardigen' meteen aan de vrijspraak van een schuldige (uit genade, dankzij Jezus). En dan vergeten we dat juist een onschuldige vrijspraak verdient. Maar Jezus was juist onschuldig veroordeeld. Onterecht! Dat moet worden rechtgezet. En dat gebeurt bij de opstanding. 'Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.' (Rom. 1:4 HSV). Jezus was geen opstandeling (Luk. 23:2) of godslasteraar (Mat. 26:65). Hij is de Zoon van God. Dat laat de Heilige Geest zien bij zijn opstanding (en hemelvaart). God zal immers een onrechtvaardige niet het eeuwige leven geven en laten delen in zijn heerlijkheid?
Jezus werd onterecht veroordeeld en bij de opstanding alsnog 'in het gelijk gesteld' (vertaling NBV). De straf die Hij droeg, had Hij niet verdiend. Hij droeg die voor ons!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten