Welkom!

Welkom!
Waarom een blog over Bijbellezen? Omdat er nog zoveel in het Woord van God te ontdekken valt. En omdat we soms een zetje nodig hebben om er meer uit te halen. Wil je meer weten? Lees dan Age Romkes, Ontdekkend Bijbellezen en Age Romkes en Pieter Siebesma, De Bijbel voor iedereen.

vrijdag 21 juli 2017

Ondoorgrondelijk?

Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
Jesaja 55:8-9

Deze tekst heb ik vaak opgevat in de zin van: wij kunnen God niet begrijpen, wat Hij doet en waarom Hij dat doet (of toelaat) is voor ons vaak niet te volgen. En zo heb ik er ook verschillende keren over horen preken. En het zal zeker waar zijn. Toch gaat de tekst daar niet over. Wat Gods plannen zijn is in Jesaja 55 namelijk volstrekt helder: Hij zal zijn volk terug brengen uit de ballingschap, zij zullen weer 'huiswaarts keren' (vers 12).
Maar is dat nou wel zo'n goed idee? Ze hebben zich inmiddels helemaal gesetteld in hun nieuwe land en er een bestaan opgebouwd (Jer. 29:1-7). De meesten van hen zijn daar zelfs geboren. En dan nu terug gaan naar een verwoest land, ver weg, waar de meerderheid nog nooit geweest is. Een lange en gevaarlijke reis gaan ondernemen om in een onbekend land weer helemaal opnieuw te beginnen? Wat kan er onderweg allemaal niet gebeuren en wat zullen ze aantreffen? Bezwaren genoeg.
'Jullie denken te klein', zegt de profeet namens God. Ik heb het toch beloofd? En wat ik beloof doe ik ook (vers 11). Jullie zien op tegen de reis, maar het wordt heel anders dan je vreest. Het land zal je verwelkomen: 'Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtenstruiken.' (vers 12-13).


Jesaja 55 gaat niet over de ondoorgrondelijkheid van God, maar over zijn grootheid en trouw. Hij had David een eeuwig koningschap beloofd en opnieuw sluit Hij met het volk een eeuwig verbond (vers 3). Wij kunnen de moed verliezen en overal leeuwen en beren op de weg zien. Maar God geeft nooit op. En Hij heeft grootse plannen. Groter dan wij durven dromen.
'Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt,
bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus
tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.'
(Efeziërs 3:20-21).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten