Welkom!

Welkom!
Waarom een blog over Bijbellezen? Omdat er nog zoveel in het Woord van God te ontdekken valt. En omdat we soms een zetje nodig hebben om er meer uit te halen. Wil je meer weten? Lees dan Age Romkes, Ontdekkend Bijbellezen en Age Romkes en Pieter Siebesma, De Bijbel voor iedereen.

dinsdag 26 september 2017

Eindtijd onder voorbehoud

Bij een programma in de tv-gids stond de in mijn ogen dubbelzinnige tekst ‘Eindtijd onder voorbehoud’. Uit een soort beroepsdeformatie moest ik niet in de eerste plaats denken aan het einde van de voetbalwedstrijd, want daar ging het over, maar aan het einde der tijden. Onder voorbehoud?
De Here Jezus heeft gezegd ‘Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen’ (Matteüs 24:14).Het is dus niet simpelweg wachten op het eindsignaal. Er moet iets gebeuren. Er moet gescoord worden. Anders volgt er een verlenging.
Maar wie moet er scoren en wat is onze rol daarbij? Zitten we met z’n allen op de tribune naar de wedstrijd te kijken? Lijkt me niet. In het Koninkrijk van God zijn we allemaal spelers, geen toeschouwers. En net als bij voetbal is het teamwerk. Niet iedereen is een goede spits, maar dat betekent niet dat de anderen wel op de bank kunnen blijven zitten.
De Here Jezus heeft wel voorzien dat we het moeilijk zouden krijgen onderweg naar het einde. ‘Er zullen dagen komen, dat gij zult begeren één der dagen van de Zoon des mensen te zien en gij die niet zult zien’, zei Hij (Lukas 17:22). Daarom vertelde Hij zijn volgelingen ‘een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven’ (Lukas 18:1-8). Nu kan ik niet die hele gelijkenis bespreken, maar het nawoord ervan trof me. ‘Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’
Soms bekruipt me het gevoel dat geloven in deze tijd een wedstrijd is die je niet kunt winnen. De tegenstander is te sterk. Leggen we ons dan maar neer bij een nederlaag? Nee! Bidden! En niet opgeven! Zelfs in blessuretijd kan er nog gescoord worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten